Raudaskylän Kristillinen Opisto | Elävä arki on yhteistyötä - Raudaskylän Kristillinen Opisto

Kehitämme yhdessä

Elävä arki on yhteistyötä


Teemme yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti koulutuksenjärjestäjien, yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Myös kansainvälinen ulottuvuus on läsnä.
Rahoittajina kehittämishankkeissamme ovat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus (STEA), Opetushallitus (OPH) ja seutukunnat.
 
Kehittämishanketyössä painopisteenä on sosiaalinen kestävä kehitys; osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen yhteiskunnassa.
 
Työelämäosallisuuden tukeminen sairauden tai vamman vuoksi osatyökykyisille sekä maahanmuuttajille on yksi pääteemoista. Työelämäosallisuutta tuetaan paitsi työelämävalmennuksella, työpaikkojen etsimisellä ja työtehtävien räätälöinnillä yhteistyössä yrityselämän kanssa, myös tarjoamalla työelämätaitoja vahvistavaa koulutusta.
 
Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, järjestötoimijoiden tukeminen ja kouluttaminen on kuulunut opiston kehittämistyöhön jo vuosia. Erityslasten perheiden tukeminen eri muodoissaan on hyvin ajankohtaista ja tärkeää työtä tällä hetkellä. Opetuspuolella kehitetään koulutusten laatua, työelämälähtöisyyttä ja ammatillisen koulutuksen johtamista. Lukion hankkeissa korostuvat kansainvälisyys ja globaalisivistys.
 
Yhteistyöllä saamme paljon aikaan!
 
 
Lisätietoja opiston hanketyöstä:
Anne Harvala
Hankepalvelupäällikkö
050 5252 433